Valitse sivu

Taustatietoa

Paltamo-Seura ry:n toteuttama museoviraston avustuksilla (2016-2017) rahoitettu hanke. Aiheena nykyajan puun käsittelyn ja metsän hyödyntämisen dokumentointi Paltamossa vuosien 2016-2017 aikana.

Haastattelut

Alan toimijoiden haastatteluja.

Valokuvat

Kuvia

Videot

Videoita

PUUMANNI

Puurakentamista vuodesta 1963

Tuotteitamme ovat laadukkaat hirsisaunat, -mökit, -huvilat ja -talot. Teemme tarjouksen asiakkaan omien luonnosten tai suunnitelmien pohjalta, ja meiltä löytyy valmiita malleja sekä pohjaratkaisuja. Valmiiden mallien mitoituksia on mahdollista muuttaa tarpeen mukaan ja myös toimitussisällöt ovat muokattavissa. Tarjoamme luotettavaa palvelua sekä terveellisiä ja ekologisia vaihtoehtoja asumiseen. Olemme toimineet jo yli 50 vuotta rakennusalalla, ja toimitamme tuotteitamme ympäri maailman. Puumannin tehdas sijaitsee Paltamossa, Pohjois-Suomessa.

Vankka kokemus puurakentamisesta

Haluamme lähteä asiakkaan tarpeista ja  toiveista suunnittelemaan sopivaa tuotetta. Asiakkaan tilaaman toimituksen suunnittelu ja toimituspaketin kokoaminen tapahtuu Puumannin tehtaalla Paltamossa. Vankka oma kokemus puutavaran käsittelyssä kuivauksesta valmiiksi tuotteeksi sekä talonrakennuksesta, paikalla rakentaen ja elementeistä kooten, antavat vahvan tietämyksen omaan tuotantoon ja alihankintojen hoitamiseen. Vuosien varrella syntynyt laaja hyvien, luotettavien alihankkijoiden ja tavarantoimittajien verkosto takaavat raaka-aineiden ja tarvikkeiden laadun ja saatavuuden.

Historia

Viljo Heikkinen aloitti toiminnan sirkkelisahauksella 1960-luvulla. Pian tuotantoon tulivat lisäksi hirsimökit, joiden markkina-alueena oli koko Suomi. Myös rakennusurakointi kuului yrityksen toimialaan. Myöhemmin tuotantoon tulivat puusepäntuotteet, valmiina siirrettävät saunat, aitat ja mökit sekä tilaelementtirakenteiset loma-asunnot ja pienet omakotitalot. Vuonna 1985 yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos jolloin yrityksen nimeksi vaihtui Puumanni ja yrittäjiksi tulivat Veikko ja Marjatta Pulkkinen. Seuraava suurempi muutos tapahtui vuonna 1993 jolloin aloitettiin hirsimökkien vienti Japaniin ja vähän myöhemmin Eurooppaan. Viime vuosina päätuotteina ovat olleet hirsimökit sekä talot. Kotimaan markkinoiden ohella vientiä on tällä hetkellä muutamiin Euroopan maihin.

SIENESTÄ OY

Sienten ja marjojen ostaja!

Jalostamme ja myymme suomalaisia metsäsieniä, marjoja ja muita luonnontuotteita. Lajeina mm. korvasieni, herkku- ja kangastatti, haapa-, karva- ja kangasrousku ja suppilovahvero. Kaikki ovat puhtaita suomalaisia luonnontuotteita ja toimitetaan ravintolavalmiiksi räätälöitynä. Tuotanto ja vastaanotto Kontiomäessä Purontie 6. Toiminta-alueenamme on toistaiseksi Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-savo.

Yhteystiedot

Puh: 044 9674705 Esko  tai 044 9674706 Pasi

PALTAMON KUNTA

Kunnan strategia

Kunnan strategiaan on kirjoitettu tavoitteeksi asuinympäristön viihtyisyyden parantaminen. Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion tavoitteeksi taajamametsien maisemahakkuiden suunnittelun ja toteutuksen vuorovaikutteisesti kuntalaisten ja alueen asukkaiden kanssa sekä maisemahakkuiden toteuttamisen vuoden 2016 aikana Kontiomäen taajamassa. Kontiomäen taajaman asukkaita on kuultu syksyllä 2014 hakkuisiin liittyvän maisematyölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä. Suunniteltujen hakkuiden aloitus on siirtynyt muun muassa sääolosuhteista johtuen vuodelle 2016. Taajamametsähakkuut Kontiomäellä on tarkoitus aloittaa kevät-talven 2016 aikana.

METSÄNHOITO / PUUNKAATO

Metsäkeskus

Kainuun metsäohjelma 2016–2020 on tehty Kainuun maakunnan alueelle joka käsittää vuoden 2016 alusta Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat Vaalan erkaantuessa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Ohjelman on koostanut Suomen metsäkeskus. Sen toteutuminen edellyttää kaikkien maakunnan toimijoiden sitoutumista. Ohjelman laatimista on ohjannut Kainuun metsäneuvosto. Ohjelman tavoitteita ja
toimenpiteitä on haettu avoimella kyselyllä, työ- paja- ja työryhmätyöskentelyllä sekä analysoimalla maakunnan metsä- ja biotalouden avaintietoja.

Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry

Yhdistys muodostui Mhy Kajaanin seudun ja Mhy Kuhmon yhdistymisen myötä. Yhdistys toimii 4 kunnan alueella: Kajaanissa, Kuhmossa, Paltamossa ja Ristijärvellä.

Kontiomäen puuterminaali

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen.

Timo Välke 12.12.2014.

PIKKUKIRKKO

Paltamon Seurakunta

Pikkukirkon paikka valikoitui kirkon ja seurakuntakeskuksen välille. Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2016. Idean pikkukirkon rakentamisesta toi seurakunnan Kasvatusasiain johtokunnalle Paltamon Lions Clubissa toimiva Teuvo Heikura. Töitä tukivat materiaalein ja konein paltamolaiset yritykset. Vuoden 2016 syksyllä Kasvatustyön johtokunta oli esittänyt kirkkoneuvostolle varattavaksi rakennushankkeelle talousarvioon tarvittavan määrärahan. Osa rakennuskustannuksista katettiin myös lahjoitus- ja keräysvaroin. Noin 15 neliömetrin kokoisessa kirkossa voidaan järjestää erimuotoisia tilaisuuksia ja sitä saavat käyttää kaikki järjestöt ja yhteisöt. Kirkon pääsuunnittelijana toimi Veikko Pulkkinen, joka laati kirkon mallin ja  rakennuslupahakemuksen.

© Paltamo-Seura ry 2018 - kalevak.fi